Dr. Tgk. T. faizin, M. Kom. I
NIDN: 2126068601
NIY: Sinta ID 6693778
Jenis Kelamin: Laki-laki
T.T.L:
Agama: Islam
Pendidikan: S-3
Jurusan: Komunikasi Islam
Jabatan Fungsional: Lektor
Program Studi: Komunikasi Penyiaran Islam
Alamat : Samalanga, Kab. Bireun, Aceh

0852 7736 7635
teukufaizin@gmail.com
https://www.facebook.com/teuku.faizin.3/