Dr. Tgk. Mustafa Kamal, MA
NIDN: 2103038401
NIY: Sinta ID 6694713
Jenis Kelamin: Laki-laki
T.T.L:
Agama: Islam
Pendidikan: S-3
Jurusan: Hukum Islam
Jabatan Fungsional: Lektor
Program Studi: Ahwal Assyakhsiyyah
Alamat : Samalanga, Kab. Bireun, Aceh

0852 6067 5446
kamalmud@gmai.com
https://www.facebook.com/mustafa.kamal.988711