Dr. Tgk. Saiful Bahri, MA
NIDN: 2102048201
NIY: Sinta ID 6693980
Jenis Kelamin: Laki-laki
T.T.L:
Agama: Islam
Pendidikan: S-3
Jurusan: Komunikasi Islam
Jabatan Fungsional: Lektor
Program Studi: Komunikasi Penyiaran Islam
Alamat : Dayah Jamiah Batee Iliek, Samalanga, Bireuen, Aceh

tgkdrsaiful@gmail.com
https://www.facebook.com/saiful.bahri.167189